MAO TRẠCH ĐÔNG: Chết 1 nửa dân cũng không sợ

b273

(Ông Dương Danh Dy năm nay gần 80 tuổi. Ông làm việc tại Bộ Ngoại giao và là chuyên gia về TQ. Ông rất giỏi tiếng Tầu).

Continue reading

Advertisements