Xuất xứ của từ ĐỂU CÁNG.

“Ngày xưa đi buôn, thường phải thuê người gánh hàng, một người gánh hai thúng gọi là Đểu, hai người gánh chung một thúng hoặc một kiện hàng gọi là Cáng. Dân gánh thuê Đểu Cáng thi thoảng có trộm hàng của chủ buôn, nên chữ Đểu Cáng dần mang nghĩa xấu”. (TT&VH số ra 18-12-2011 – nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng)

Gửi bạn đọc

Welcome to Trần Thiềm Blog

Welcome to Trần Thiềm Blog

Xin chào các bạn

Hôm nay (23-3-2014) tôi thử dùng WordPress cho blog thay cho Blog Viet có nhiều trục trặc. Hy vọng, với WordPress, Trần Thiềm sẽ mang lại cho bạn đọc một luồng gió mới.

Cảm ơn các bạn

Trần Thiềm. 23-3-2014