THÁI BÌNH KHÔNG CÒN CẦU BO NỮA

(2012)

Mùa hè vừa rồi (2012), zai con về nước. Dẫn cu về Thái Bình để hiểu thêm quê cha đất tổ. Xuống thành phố, mấy bố con ra xem Cầu Bo. Trước khi đến đó, mình nói qua lai lịch cây cầu cho cu nghe. Rồi còn đọc thơ nữa:
Thái Bình có cái Cầu Bo
Đêm đêm trai gái lại mò lên chơi
Cứ 5 mét thấy một đôi…

B243

Continue reading