THĂM KHÒN KÈN

z511Đang chơi ở Lào, dịp Quốc khánh, anh em sứ quán được nghỉ mấy ngày. Thế là rủ nhau sang Khòn Kèn. Bên đó có Tổng lãnh sự quán Việt Nam. Vợ chồng ông Tổng lãnh sự là chỗ quen biết – trước đã ở Lào cùng mình. Continue reading