ĐỌC TAM QUỐC, LUẬN VỀ TƯ MàÝ

b192

Tư Mã Ý (179 – 251)

Tiểu thuyết “Tam Quốc Diễn Nghĩa” mô tả các sự kiện của xã hội Trung Hoa diễn ra trong vòng 90 năm (190-280). Nhưng thực sự “Ba nước” (Ngụy, Thục, Ngô) phân tranh thì trong 60 năm. Khởi đầu từ khi ra đời nhà Ngụy năm 220. Cũng lạ, 3 nước Ngụy, Thục, Ngô tập trung toàn anh hùng hào kiệt lẫy lừng: Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Chu Du đều là những tài năng kinh bang tế thế

Continue reading

BÀN VỀ KHỔNG MINH

z1114Hồi học lớp 4 lớp 5, đọc chuyện Tam Quốc, sao thấy thú vị, hấp dẫn thế. Bao nhiêu nhân vật chính, bấy nhiêu cuộc đời. Mỗi người một tính cách, mỗi người một dáng vẻ. Kẻ thì hổ tính như Trương Phi, người thì nhã nhặn như Triệu Vân. Nhân vật mà mình thích nhất khi đó là Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh.

 

Continue reading

QUAN VŨ TRONG TRUYỆN TAM QUỐC

 Nói đến truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, các bạn gái hẳn không biết và không thích. Những bạn trẻ chắc cũng vậy. Còn cánh già như mình thì ham mê lắm. Mình đọc từ thời còn để chỏm nên nhớ rất zai. Giờ có thể kể vanh vách từ đầu đến cuối. Nhất là gặp được lão nào tâm đầu ý hợp mà bàn luận thì thôi rồi, sôi nổi quên ăn.Quan Vũ có tên chữ là Vân Trường, cho nên còn gọi là Quan Vân Trường.

Continue reading