THĂM WASHINGTON LẦN 2 (4/2010)

b756

Hồi ở Canada, nghe đào Washington nổi tiếng, tháng 4/2010 được nghỉ 4 ngày ( 1 đến 4). Ba gia đình, 3 xe, sang xem hoa. Xuất phát từ Ottawa, ngủ tại 1 đêm tại Seracuse (NYork, biên giới với Canada) rồi tiếp tục hành trình, vừa đi vừa nghỉ mất hơn 10 giờ đồng hồ thì đến thủ đô nước Mỹ.

Continue reading