VỀ CHUYỆN NHẠC SỸ PHẠM DUY VỀ NƯỚC -3

 THIẾU MỘT TẤM LÒNG – 3

(Thư của Nguyễn Đắc Xuân gởi nhạc sĩ Phạm Tuyên sau khi đọc bài báo “Nhạc Phạm Duy và những điều cần phải nói” trên An Ninh Thế Giới Cuối Tháng 4-2009)

z2406

Nhạc sỹ Phạm Duy

Anh Phạm Tuyên kính mến,

Continue reading