SỰ MỀM YẾU CỦA ĐÀN ÔNG

Xưa nay, cánh mày râu thường được gọi là phái mạnh. Tuy nhiên, họ không mạnh như chị em thường nghĩ. Họ cũng có gót chân Asin, cũng rất dễ mềm lòng. Những anh chàng hổ tính như Trương Phi, hay đỏ mặt tía tai, quát tháo, ấy chính là những người rất dễ mềm lòng.

Continue reading