THĂM CUBA (17-24/2/2017)

img_5374

Đã từng chia khổ sẻ vui
Đã từng sát cánh đứng ngồi bên nhau
Thời gian dẫu có phai màu
Mối tình gắn bó nặng sâu vẫn còn
Nọ Cuba đó sắt son
Đây VN vẫn giữ hồn thủy chung

Nơi ở (thị trấn Valadero, tỉnh Matanzas) cách thủ đô 140km, mua tour 68 đô kèm bữa trưa. Xe dừng ở lâu đài Moro nửa tiếng, rồi chui  1 đoạn ngắn đường hầm dưới Vịnh La Habana là vào thủ đô.

Continue reading