PHẬN ZAI

Z2825

Thương thay cho cánh mày râu
Để người ta xách như xâu cá mè
Kiếp sau xin nhớ đó nghe
Hãy làm phái đẹp đề huề sướng hơn

CHỒI NON

Giữa đá tảng chồi non nhú mọc
Thế mới hay sức sống gớm ghê
Dẫu đời còn khốn khó trăm bề
Thì vẫn lóe những tia hy vọng

 

Z2824