CẢNH QUÊ

Z2832Cảnh quê trông thật nên thơ
Dòng sông uốn lượn đôi bờ xanh xanh
Đàn cò sải cánh lượn quanh
Mái chèo tô điểm bức tranh thêm màu
Đàn bò gặm cỏ cùng nhau
Mong quê thêm đẹp, thêm giầu, thêm vui.