CHUYỆN ANGOLA GIỜ MỚI KỂ – 4

2. TÌNH NGƯỜI

Cũng may. Tòa cấp trên hủy án. Luật khi đó quy định: vụ việc xảy ra sau 3 năm mới kiện, tòa không xử.

Thế là thoát. Nếu không, chẳng biết vụ việc sẽ đi đến đâu.

Qua việc này thấy có điều đáng suy ngẫm: Tình người.

Như bài trước đã nói, ông đại sứ mới sang, đang đầy nhiệt huyết. Thấy chuyên gia thiết tha đề nghị sứ quán đứng ra mua giúp, ông đồng ý.

Continue reading

CHUYỆN ANGOLA GIỜ MỚI KỂ – 3

1. BỊ KIỆN

Hồi mình ở Angola xảy ra một vụ việc rắc rối.

Như bài viết trước đã nói, chuyên gia ta ở Angola có lúc lên tới hơn 600 người. Gọi chuyên gia là do thói quen. Thực chất là một dạng xuất khẩu lao động có chuyên môn. Có người tay nghề khá, có người kém. Chính anh em chuyên gia vẫn tự nhận là đi làm thuê.

Continue reading

CHUYỆN ANGOLA GIỜ MỚI KỂ – 2

1- BỊ KIỆN

Hồi đó (1988-1990) ở Angola, ta có chuyên gia trong 4 lĩnh vực: y tế, giáo dục, kế toán và nông nghiệp. Lúc cao điểm lên tới hơn 600 người, chủ yếu là giáo viên, bác sỹ, y tá, làm việc ở hầu khắp các tỉnh của Angola. Kế toán có khoảng 6 chục người; nông nghiệp lúc nhiều nhất chừng hơn chục người.

Continue reading

CHUYỆN ANGOLA GIỜ MỚI KỂ – 1

z2442
Chả biết số phận run rủi thế nào mà đời mình lại gắn bó với đất Phi châu nhiều thế. Lần đầu tiên xuất ngoại sang Ghi-nê. Về nguyên tắc một nhiệm kỳ 3 năm, vậy mà ở đó chỉ thiếu 22 ngày là chẵn 6 năm. 6 năm không phép. 6 năm chỉ nhìn thấy 4 phụ nữ Việt Nam “chính hiệu”. 6 năm liên hệ với gia đình chừng mươi lá thư. Khiếp.
Continue reading

BỊ KIỆN

Z88Hồi mình ở Angola xảy ra một vụ việc rắc rối. 

Như bài viết trước đã nói, chuyên gia ta ở Angola có lúc lên tới hơn 600 người. Gọi chuyên gia là do thói quen. Thực chất là một dạng xuất khẩu lao động có chuyên môn. Có người tay nghề khá, có người kém. Chính anh em chuyên gia vẫn tự nhận là đi làm thuê.

Continue reading

SANG ANGOLA LÀM VIỆC- 2

z90

Hồi đó ở Angola, ta có chuyên gia trong 4 lĩnh vực: y tế, giáo dục, kế toán và nông nghiệp. Lúc cao điểm lên tới hơn 600 người, chủ yếu là giáo viên, bác sỹ, y tá, làm việc ở hầu khắp các tỉnh của Angola. Kế toán có khoảng 6 chục người, nông nghiệp lúc nhiều nhất chừng hơn chục người.

Continue reading