THĂM PHÚ QUỐC

Từ 13-15/4/2017, thăm Phú Quốc. Hiện vẫn chưa có gì đặc biết. Cả hòn đảo như một công trường xây dựng. Trong dăm năm nữa, chắc nơi đây sẽ là một khu du lịch sầm uất.

z212

z213

z214

z215

z216

z217

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s