TIỄN CON

z166

Đưa tiễn con đi đến giảng đường
Mừng vui hòa trộn nỗi nhớ thương
Từ nay không được gần con nữa
Xa cách Đông – Tây cả đại dương

17 tuổi con vào đại học
Con không còn bé nhỏ mong manh
Như hồi Toronto, con sống cùng anh
Hay khi Viêngchăn, mình con xoay xỏa.
Kết quả học, con giành cũng khá (*)
Được miễn tiền học phí vào trường
Ba mẹ mừng, anh chị mến thương
Mong con vững bước đường sắp tới.
Nay xa con bao lời muốn nói
Những dặn dò, chờ trông, mong đợi
Nhưng mà thôi, đâu phải nói nhiều
Ba mẹ tin nơi con,
Con nhỉ,
Con yêu.
Waterloo 2/9/2016
————————
(*) Con được 1 trường đại học ở Mỹ cho học bổng toàn phần + thêm 8.000$ hỗ trợ học tập, nghiên cứu trong 4 năm học

z165.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s