THĂM CHÙA PHẬT HỌC II.

z212

Tại mấy tỉnh miền Tây Nam Bộ mình đi qua, chùa chiền san sát, sông rạch giăng giăng. 

Continue reading