LỘ TRÌNH XE BUÝT

Tuyến 01: BX Gia Lâm – Yên Nghĩa

Thời gian hoạt động: 5h00 – 21h00(BX Gia Lâm); 5h05 – 21h00(BX Yên Nghĩa)/CN: 5h00 – 21h00 Thời gian kế hoạch 1 lượt: 65 phút. Giá vé: 7000đ/lượt.

Continue reading