THĂM NEW YORK THÁNG 4/2009

b737

Hồi ở Canada, mấy anh em rủ nhau đi New York bằng xe buýt. Chuyến đi 4 ngày (10 -13/4/09), nói chung vui, xem được nhiều thứ.
Chỉ riêng hôm ra đảo Tự Do xem Tượng Nữ Thần thì mưa to, gió rét.

Continue reading