THĂM XỨ SỞ SƯƠNG MÙ

Đầu tháng 9/2010, con trai vào đại học Toronto. Để “thưởng” cho con, cả nhà làm một chuyến du lịch nửa tháng tại Anh, Ý, Pháp.

Ngày 10/8, từ Toronto bay sang Paris. Ở Paris 1 ngày. Sáng hôm sau 12/8 đi tầu chui qua biển Manche sang London. Chơi đến 17 thì bay qua Roma.

Dưới đây là mấy hình ảnh tại London:

b450

b451

b452

b453

b454

b455

b456

b457

b458

b459

b460

b461

b462

b463

b464

b469

b466

b467

b468

b470

b471

b472

b473

b474

b475

b480

b476

b477

b478

b479

b481

b480

b482

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s