VỚI BÈ BẠN TẠI CANADA

Với vợ chồng nghệ sĩ đàn bầu Bích-Chí tại  Ottawa 2010:

b392

b393

Tết 2009-2010:

b386

b387

b389

b391

b390

VỚI HÀ 26-01-2011 TẠI NHÀ MAPLE DATE, TORONTO:

b394

b395

b397

VỚI VỢ CHỒNG HUYỀN NĂM 2010 TẠI NHÀ MAPLE DALE, TORONTO:

b398

b399

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s