NHÓM TRẺ MINH KHAI

Mừng mấy cháu Minh Khai lên lập nghiệp tại Hà Nội làm ăn không đến nỗi nào.Cũng như mình, các cháu đều đi lên từ 2 bàn tay trắng. Bố mẹ nông dân nuôi cho mấy năm đại học là hết hơi rồi, còn gì mà cho.

b242

Giờ các cháu mỗi người một ngành nghề, lập thành một nhóm, thường xuyên gặp nhau để có thể cộng tác được với nhau nếu nhu cầu công việc cho phép.Và để biết hoàn cảnh gia đình, công việc để hỗ trợ nhau khi cần thiết và có điều kiện.
Đó là một sáng kiến hay, rất nên phát huy.

Cố lên các cháu nhé. Hy vọng nhều ở lớp trẻ các cháu!

245

246

247

248

249

250

251

252

253

b241

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s