ĐỌC TAM QUỐC, LUẬN VỀ TƯ MàÝ

b192

Tư Mã Ý (179 – 251)

Tiểu thuyết “Tam Quốc Diễn Nghĩa” mô tả các sự kiện của xã hội Trung Hoa diễn ra trong vòng 90 năm (190-280). Nhưng thực sự “Ba nước” (Ngụy, Thục, Ngô) phân tranh thì trong 60 năm. Khởi đầu từ khi ra đời nhà Ngụy năm 220. Cũng lạ, 3 nước Ngụy, Thục, Ngô tập trung toàn anh hùng hào kiệt lẫy lừng: Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Chu Du đều là những tài năng kinh bang tế thế

…cùng bao văn quan võ tướng lừng danh khác, vậy mà không thống nhất được Trung Hoa. Cuối cùng để cho Tư Mã Viêm, tài cán chẳng có gì nổi trội, soán được ngôi nhà Ngụy, bình được Thục, diệt được Ngô, thu giang sơn về một mối vào năm 280, lập nên triều Đông Tấn. Có thể đấy là cái “lẽ” của Đất Trời vốn vẫn dành cho Trung Hoa: “Phân lâu rồi hợp, hợp lâu rồi phân”.

Tư Mã Viêm làm được việc đó, nhờ vào công lao có tính quyết định của ông nội là Tư Mã Ý dọn đường. Tam quốc chuyện mô tả Tư Mã Ý là người cầm quân uyển chuyển, mềm dẻo, nhún nhường. Bị Khổng Minh đánh cho mấy trận thất điên bát đảo, sợ đến nỗi không dám ló mặt ra khỏi doanh trại để đương đầu, mặc cho quân Thục chửi rủa thách đánh – điều ít thấy ở một vị tướng quân thời xưa. Tư Mã Ý thì không bị kích động. Thậm chí ông ta còn “vui vẻ” nhận bộ quần áo đàn bà do Khổng Minh gửi đến. Không coi đó là nỗi nhục, Ý còn ân cần thăm hỏi công việc thường ngày của vị thừa tướng nước Thục và nhắn nhủ Khổng Minh không nên ôm đồm nhiều quá mà ảnh hưởng sức khỏe…

Sau này xem sử sách, thấy bản chất Tư Mã Ý khác nhiều trong chuyện. Ấy là một con người túc trí đa mưu, có tài lừa mị người khác và đặc biệt là tàn độc đến tột cùng.

Tư Mã Ý lừa được Tào Tháo, lừa được Ngụy vương Tào Phi, Tào Duệ và lừa được đại tướng quân Tào Sảng.

Trong 4 người này thì lừa Tào Tháo là khó nhất. Bởi Tào A Man vốn là “chuyên gia” trong việc lừa người. Do vậy, Ý đã dùng mị để lừa. Trong công việc, Ý tận tâm, làm thâu đêm suốt sáng. Việc lớn làm tốt đã đành, việc nhỏ cũng làm. Thậm chí những việc không được sai khiến, xét thấy làm mà không bị nghi kị, Ý cũng không ngại, tỉ như việc cho ngựa của Tào Tháo ăn…

Tào Tháo biết thuật xem tướng người. Tháo thấy Ý có nét đặc trưng “lang cố” (chó sói ngoái nhìn). Nghĩa là thân thể bất động, hai vai bất động, nhưng đầu có thể xoay chuyển 180 độ qua đôi bên. Theo tướng số, những người như vậy có “khẩu phật tâm xà”, xảo quyệt như sói. Tháo đã cảnh báo điều này với thái tử Tào Phi vì Ý ở trong cung Tào Phi, được Tào Phi rất quý.

Nhưng rồi những “tận tụy”, những “nhu mì” của Ý đã làm cho chính Tào Tháo nghi ngờ thuật xem tướng của mình.

3 người còn lại: Tào Phi, Tào Duệ, Tào Sảng, đối với Ý, không khó lừa.

Dưới thời Tào Duệ, Tư Mã Ý cầm quân đi đánh Yên vương Công Tôn Uyên ở Liêu Đông năm 237. Khi hạ được thành Tương Bình, Ý giết Công Tôn Uyên đã đành. Nhưng 2.000 quan lại văn võ cùng 7.000 đàn ông vô tội trong thành cũng bị Tư Mã Ý tàn sát. Việc làm đó bị sử sách kết tội là thói khát máu và coi Ý là loài lang sói.

Ngụy minh đế Tào Duệ trước lúc lâm chung có gửi gắm Tào Phương, 8 tuổi, cho Tào Sảng và Tư Mã Ý. Khi ấy Tào Sảng cấp bậc, quyền hành đều cao hơn Ý. Nhưng Tào Sảng “chân chất” đã bị Ý lừa. Để rồi cả 3 họ nhà Tào Sảng bị Ý hành hình, kéo theo mấy chục người “bè đảng” của viên đại tướng quân này cũng bị khép tội chu di tam tộc. Loại được thế lực to lớn của Tào Sảng trong triều đình, Ý vu cho Vương Tuấn và Tào Bưu (đang có thế lực ở ngoại vi) tội làm phản, bức Tào Bưu phải tự sát, giết 3 họ nhà Vương Tuấn.

Khi thế lực đã bao trùm, Ý ra lệnh buộc tất cả các vương công họ Tào đều phải rời kinh đô Hứa Xương ra sống ở Lạc Dương, không được đi lại với nhau. Nhất cử nhất động của họ đều bị người của Ý giám sát.

Giải quyết xong các thế lực họ Tào, Tư Mã Ý lại “rờ” tới họ Hạ Hầu.Tổ tiên Tào Tháo vốn họ Hạ Hầu, khi làm con nuôi cho một viên quan họ Tào, đổi thành họ Tào. Triệt họ Hạ Hầu, bắt đầu bằng vô hiệu hóa Hạ Hầu Huyền (Huyền là con Hạ Hầu Thượng, cháu Hạ Hầu Uyên), người đang cầm trọng binh ở thành Tràng An. Tiếp sau đó, Ý tiêu diệt những thế lực chống đối khác.

Có thể nói Tư Mã Ý đã xây một con đường thênh thang để cho con cháu soán ngôi nhà Ngụy sau này.

Chuyện xưa cóp nhặt phục vụ bà con đã xem Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s