THUỘC TÍNH CỦA NGƯỜI VN

b192

Cách nay hơn 70 năm, nhà sử học Trần Trọng Kim (1882-1953) nhận xét:

“Về đằng trí tuệ và tính tình, thì người VN có cả các tính tốt & các tính xấu. Đại khái thì trí tuệ minh mẫn, học chóng hiểu, khéo chân tay, nhiều người sáng dạ, nhớ lâu, lại có tính hiếu học, trọng sự học thức, quí sự lễ phép, mến điều đạo đức: lấy sự nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, làm 5 đạo thông thường cho sự ăn ở. Tuy vậy vẫn hay có tính tinh vặt, cũng có khi quỷ quyệt, và hay bài bác nhạo chế. Thường thì nhút nhát, hay khiếp sợ và muốn sự hòa bình, nhưng mà đã đi trận mạc thì cũng can đảm, biết giữ kỷ luật.

Continue reading

ĐỌC TAM QUỐC, LUẬN VỀ TƯ MàÝ

b192

Tư Mã Ý (179 – 251)

Tiểu thuyết “Tam Quốc Diễn Nghĩa” mô tả các sự kiện của xã hội Trung Hoa diễn ra trong vòng 90 năm (190-280). Nhưng thực sự “Ba nước” (Ngụy, Thục, Ngô) phân tranh thì trong 60 năm. Khởi đầu từ khi ra đời nhà Ngụy năm 220. Cũng lạ, 3 nước Ngụy, Thục, Ngô tập trung toàn anh hùng hào kiệt lẫy lừng: Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Chu Du đều là những tài năng kinh bang tế thế

Continue reading