THÀNH PHỐ SANTA MONICA

DSC_0176

Sáng 7/2/16 đi thành phố Santa Monica.  Thành phố nằm trong Vùng Đại Los Angeles. Dân số (năm 2010) là 89.736 người.

Continue reading

Advertisements