CẢNH QUÊ

Z2832Cảnh quê trông thật nên thơ
Dòng sông uốn lượn đôi bờ xanh xanh
Đàn cò sải cánh lượn quanh
Mái chèo tô điểm bức tranh thêm màu
Đàn bò gặm cỏ cùng nhau
Mong quê thêm đẹp, thêm giầu, thêm vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s