YÊN TỬ

4

Phù Vân Yên Tử nghe tên quen
Bài hát đưa ta đến cửa thiền
Lãng đãng mây xanh vờn núi biếc
Nhân Tông, hiền triết, đã thành tiên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s