XEM NHÀ

Hôm qua ngày chủ nhật
Đến xem nhà muốn mua
Nhìn nhà cũng đèm đẹp
Trong bụng cũng ưng ưng
Mình tiêu chuẩn đủ cả
Đã hơi thấy mừng mừng
Rờ túi, mồ hôi toát
Hình như thiếu thứ chi

 

1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s