TƯỢNG TRANH

Khen ai đẽo đá tạo nên hình
Trai gái yêu nhau một bức tranh
Mênh mông trời biển thêm vẻ đẹp
Tranh ấy ngàn thu với sử xanh

 

2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s