TƯỢNG CÁT

4

“Khi ta ở, đất là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”
Cát kia đâu phải cát khôn
Bàn tay đã tạo nên hồn cát ơi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s