TRANH NGỰA

Ôi đẹp tuyệt vời một bức tranh
Vó câu Âu Á đã tung hoành
Một thời oanh liệt vang chân ngựa
Nay thảo nguyên xưa rộn tiếng đàn
(Ảnh cóp từ FB Đs Duong Phan)

4

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s