TẾT TÙ

Z2829

Cũng giò, cũng thịt, cũng bánh chưng
Các bạn trong tù chắc cũng ưng
Gắng lên để được ra trước hạn
Vợ con bè bạn được vui mừng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s