PHẬN ZAI

Z2825

Thương thay cho cánh mày râu
Để người ta xách như xâu cá mè
Kiếp sau xin nhớ đó nghe
Hãy làm phái đẹp đề huề sướng hơn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s