KÊNH RẠCH NAM BỘ

Z2822

Ôi đẹp quê ta mùa nước nổi
Tháp Mười, kênh rạch biếc màu xanh
Thuyền em chèo nhẹ theo dòng nước
Xao xuyến lòng anh một bức tranh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s