CÓI NGA SƠN

Z2821

“Chiếu Nga Sơn, Gạch Bát Tràng”
Câu ca dao cổ tưởng rằng đã qua
Nay nhìn tấm ảnh post ra
Thấy Nga Sơn vẫn đậm đà chất Thanh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s