CHỒI NON

Giữa đá tảng chồi non nhú mọc
Thế mới hay sức sống gớm ghê
Dẫu đời còn khốn khó trăm bề
Thì vẫn lóe những tia hy vọng

 

Z2824

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s