LỄ HỘI CHOẢNG NHAU

Z2830

Lễ hội làm chi cho thêm sầu
Không cướp được hoa, đập đầu nhau
Nước bốn ngàn năm, trông buồn thế
Dân gần trăm triệu, thấy lòng đau

Advertisements

TẾT TÙ

Z2829

Cũng giò, cũng thịt, cũng bánh chưng
Các bạn trong tù chắc cũng ưng
Gắng lên để được ra trước hạn
Vợ con bè bạn được vui mừng