BÌNH ẢNH

Tạo hóa cho em một cuộc đời
Từ khi em nẩy lộc đâm chồi
Dáng kiểu, em đâu quyền lựa chọn.
Tất cả, Bề trên sắp đặt rồi.

nn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s