VỚI PHẠM PHƯƠNG QUYÊN

Hôm tháng 6/2015, đến chơi nhà bà con tại Toronto lại gặp phu nhân anh Trần Văn Phương, cùng công tác với nhau ở SQ VN tại Ottawa hồi năm 1990.

29

30

31

32

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s