THÁI ĐẾN WASHINGTON 12/2014

Nhân dịp Noel 2014, con zai sang Washington chơi 10 ngày (23/12 – 3/1/15)

2 anh em tại sân bay Reagan

DSC01474

Tại trường Without Walls của Thông:

DSC01511

DSC01513

Tại Georgetown University:

DSC01514

DSC01521

DSC01524

DSC01527

DSC01529

DSC01516

DSC01518

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s