THƠ TẾT 2015

Tết này vẫn cứ thế thôi

Ngoài trời gió lạnh, tuyết rơi trắng đường
Con trai vẫn cứ đến trường
Dân Mỹ vẫn cứ khẩn trương đi làm
Không khí Tết mới làm nên Tết
Tết bên này chán chết, Em ơi
Ngồi nhà, lướt mạng chán rồi
Ôm đàn, anh hát cho vơi nỗi buồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s