MỘT CÁI NHÌN KHÁC VỀ CANADA

TÔI KIẾM TIỀN Ở CANADA NHƯ THẾ NÀO?

Canada có thể phù hợp với bạn có thể không. Người càng học hỏi càng suy nghĩ nhiều thì tiền sẽ càng nhiều. Đồng ý là phải có chút may mắn, nhưng quốc gia này không phát triển dựa trên sự may rủi, bạn cũng đừng than thở mình nghèo vì xui.

Continue reading