TẶNG NHẬT ANH Ở MISSISSIPPI – USA

Nhật Anh, Sơn Thái có nhiều duyên nợ với nhau. Hai đứa cùng sinh một năm, đứa đầu năm, đứa cuối năm, cùng học chung từ lớp 1 đến lớp 5 tại Trường Thực nghiệm.

z2508

Lên lớp 6, mỗi đứa một ngả. Nhật Anh học Trường Trưng Vương, Sơn Thái vào Trường Giảng Võ. Hết lớp 6, Thái ra nước ngoài học, hiện đã hết năm thứ hai Đại học Toronto.

Hàng xóm của nhau, mẹ Nhật Anh là nhà giáo nên thường tìm được những thầy cô tốt cho chúng học thêm. Đưa 2 con đi và đón về, bố Nhật Anh và mình thường chia nhau chở chúng một lần để tiết kiệm thì giờ.

Năm nay kết thúc năm thứ nhất Đại học Ngoại thương Hà Nội, Nhật Anh được học bổng sang Mississippi, USA, học 4 năm. Nhìn nụ cười, biết ngay bố mẹ Nhật Anh phấn khởi nhường nào (Nhật Anh có anh trai Quốc Anh từ lớp 9 được học bổng của Singapor, sau sang Mỹ lấy bằng thạc sĩ và hiện đang làm việc cho một ngân hàng tại Mỹ).

Tại sân bay Nội Bài tối 13/8/2012 :

z2509

z2510

z2511

Nhật Anh & Sơn Thái hồi học lớp 5 (năm 2003) :

z2512

z2513

Sơn Thái tại sân bay Nội Bài tối 17/12/ 2011 :

z2514

Sơn Thái 2010:

z2515

Nhật Anh năm 2012 :

z2516

Nhật Anh & Sơn Thái tại Trường Thực nghiệm:

z2517

z2518

z2519

z2520

z2521

z2522

z2523

z2524

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s