TUẤN VỀ ARLINGTON – USA

Hơn 1 tháng về Việt Nam được đi chơi thoải mái (11/7-13/8/2012). Thời tiết nóng bức nhưng được bù lại bằng tình cảm nồng ấm của anh chị em, chú bác cô dì, ông bà nội ngoại. Tiếng Việt của cả 2 chị em đều được cải thiện. Phúc Anh nói khá hơn em Antony nhiều

z2527

Continue reading

Advertisements