THĂM NHÀ CHÁU HẠNH

Con cháu theo chị nó vào đây năm 16 tuổi, đi học. Rồi ra làm việc, lấy chồng, đi lên từ nghèo khó. Cả 2 vợ chồng đều chăm chỉ. Chồng người Huế, nghe nói hiền lành tử tế, chịu khó, biết làm ăn. Sau gần 30 năm, nay các cháu đã có một cơ ngơi khá.

Z2457

Mình mê nhất cái rẫy của 2 vợ chồng nó. 25 ngàn mét vuông, sát nách thành phố, cách nhà có 2 cây số. Mình ra thăm thấy cây cối xanh tốt um tùm, đủ các loại cây ăn quả. 3 cái ao nuôi cá. Mình ra câu, giật cá liên tục. Những con rô phi béo nhẫy, các con trê vàng ruộm. Gà từng đàn. Lợn cũng lắm. Con cái ngoan, học hành tử tế… Mừng cho các cháu.

Z2458

z2459

z2460

z2461

z2462

z2463

z2464

z2465

z2466

z2467

z2468

z2469

z2470

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s