THĂM CHÁU SƠN, CON ANH BẠCH

Đầu tháng 5/2011, vợ chồng mình đến thăm đứa cháu gái họ ở Hà Tây. Nó sinh ra, lớn lên tại Phú Thọ, lấy chồng Hà Tây. Năm 75, mình mới ra trường, vợ chồng nó đến thăm. Rồi mình đi xa 6-7 năm liền, mất liên lạc.
Nay cháu có 3 con, 2 trai 1 gái, đều đã trưởng thành. Kinh tế ở nông thôn thế cũng được.

z2655

z2656

z2657

z2658

z2659

z2660

z2661

z2662

z2663

z2664

z2665

z2666

z2667

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s