LÊN RỪNG CỌ ĐỒI CHÈ

THĂM NGƯỜI THÂN

Có người bà con tha hương cầu thực. Phải rời cái quê nghèo nổi tiếng với “nhà máy cháo, lò đúc môi” lên tận “rừng cọ, đồi chè” kiếm sống. Sau hơn nửa thế kỷ lưu lạc, vì nhiều lý do mà bặt tin.
Z2625

Continue reading

Advertisements