CHÙA LINH PHƯỚC – ĐÀ LẠT

1Vị trí chùa Linh Phước không đẹp. Nó không có một khuôn viên riêng biệt như nhiều ngôi chùa khác. Bù lại, Linh Phước có 3 điểm đặc biệt:

Continue reading

Advertisements

THĂM DINH THỰ CỦA VỊ VUA A NAM CUỐI CÙNG Ở ĐÀ LẠT

1

Riêng ở Đà Lạt, đồng chí Bảo Đại có 3 dinh cơ (dinh 1&2 đóng cửa). Vé vào, 30.000 ( Vào Bến Nhà Rồng 4.000. Theo mình, nơi ông Cụ ra đi nên bỏ quách tiền vào cửa hay hơn. Đây không phải là điểm du lịch).

Continue reading