THĂM ĐÀ LẠT

1

Đang ở Buôn Ma Thuột thì nghe Đà Lạt có Hội hoa. Hỏi cách bao xa: 180km. Thế Đà Lạt gần Sài Gòn không: khoảng 350 cây số.


Hai cu con thích đi chơi. Ừ thì đi. 2 nơi này là tùy hứng, phát sinh ngoài chương trình. Giá còn thì giờ và có hộ chiếu trong túi, chắc từ Sài Gòn sẽ sang Cămpuchia không chừng.

Người ở các nơi lân cận, nhất là từ Sài Thành, đổ về nhiều vô kể. Khách sạn phải nhờ người quen ở Buôn Ma Thuột book trước cho, nếu không chắc ngủ ngoài trời. Từ bến xe vào thành phố, tắc xi bị cấm, phải ngồi xe ôm. Khoảng 9 rưỡi tối đến khách sạn. Đi chơi luôn quanh khu vực hồ Hồ Xuân Hương. Hôm sau đi thăm mấy nơi nổi tiếng của Đà Lạt. Khoảng 6 giờ tối gọi tắc xi thẳng tiến Sài Gòn.

Vài hình ảnh tại ĐL:

Tối – Hồ Xuân Hương:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

303132

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s