THĂM BUÔN MA THUỘT

27 năm mình mới trở lại Buôn Ma Thuột, giờ đã lên thành phố. So với trước, tất nhiên BMT rộng hơn, người đông hơn, xây dựng nhiều hơn, phát triển hơn.

Mình đến đó vào đầu tháng 1 nên khí hậu tuyệt vời. Mấy đứa cháu cứ rủ khi nào về hưu vào đó sống. Chúng ca ngợi khi hậu trong đó thích hơn miền Bắc nhiều. Hà Nội, ghét nhất cái nhớp nháp của mùa nồm, rồi cái oi nồng ngột ngạt của mùa nóng. Đến cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Hỏi mùa hè BMT thế nào? Chúng nói rất thích. Mình cũng nghĩ vậy vì nhà cửa, đường phố thoáng đãng, xe cộ không nêm cối như thủ đô.

Tuy nhiên cũng phải “nếm” thử cái nóng trong đó thế nào rồi mới quyết định có di cư vào đó hay không.

Một vài hình ảnh về Buôn Ma Thuột:

z2474

z2473

z2472

z2471

z2470

z2469

z2468

z2467

z2466

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s