ĐÀN ÔNG – ĐÀN BÀ

“Gái ham tài, giai ham sắc”. Các cụ xưa nói vậy. 
Vế đầu: “Gái ham tài”, xin để các chị phát biểu.
 

Với tư cách đàn ông, xin chém gió vế sau: “Giai ham sắc”.

 

Continue reading

Advertisements