ĂN KING CRABS

Hôm 27/4/14, gia đình người bạn ở Virginia mời sang ăn KING CRABS. Lần đầu tiên biết và biết ăn. Từ đó mới để ý trong Cosco có bán. Nghe nói loại cua này là đặc sản của Alaska.

IMG_1018

IMG_0989

IMG_0994

IMG_0999

IMG_1008

IMG_1015

IMG_1024

IMG_1020

IMG_1019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s